^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Почетна

Oбавештење за родитеље

Оправдано одсуство детета из вртића је:

-одсуство детета због болести које се доказује потврдом педијатра о одсуству детета (одсуство дуже од 5 календарских дана);

-одсуство детета због коришћења годишњег одмора родитеља које се доказује копијом Решења о коришћењу годишњег одмора родитеља;

-одсуство детета за време државних, верских празника и ванредних ситуација;

-повремено, једнодневно одсуство детета, а највише 5 радних дана у току месеца, које се доказује писаном, личном Изјавом родитеља о оправданом одсуству детета;

Опширније: Oбавештење за родитеље

Повремени облици рада

Предшколска усатанова "Перка Вићентијевић" Обреновац према годишњем плану васпитно-образовног рада, који поред редовног рада садржи и план повремених облика рада. У повремене облике рада спадају различите врсте активности као што су школа фудбала, кошарке, пливања, фолклора, плесна школа, школа енглеског језика, према Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује Предшколска установа.

Опширније: Повремени облици рада

Одржана едукација за запослене

IMG 6850У организацији Предшколске установе "Перка Вићентијевић", дана 11.децембра одржана је едукација за запослене у предшколској установи.

Носиоци едукације су васпитачи и здравствени радници тј.медицинске сестре на превентивно здравственој заштити.

Опширније: Одржана едукација за запослене

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.