^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Почетна

Обавештење за родитеље новопримљене деце по конкурсу за 2015/16. годину ( за 01.09.2015.)

Неопходна документација потребна за упис новопримљене деце у Предшколску установу приликом склапања уговора :

 

  • извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
  • држављанство за оба родитеља (или копија пасоша)
  • пријава пребивалишта за све чланове у породици (за родитеље уместо пријаве пребивалишта може и фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта)

 

Склапање уговора трајаће у периоду 05.јула до 25.јула 2015. године од 7-14 часова у вртићима у којима је дете распоређено.

 

Приликом поласка детета у вртић медицинској сестри на превентивно здравственој заштити у вртићу доставити:

  • оверен уговор на увид
  • здравствени картон (оверен од стране педијатра)
  • потврда од педијатра (да је дете здраво и да може у колектив) која не сме бити старија од 7 дана
  • фотокопија здравствене књижице и календара вакцинације
Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.