^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Често постављена питања

1. Да ли родитељи морају изабрати вртић најближи адреси становања ?

Родитељи не морају бирати вртић најближи локацији становања, иако најчешће из практичних разлога управо то раде. Неки родитељи пре уписа детета детаљно изанализирају многа обданишта па по личним проценама и позитивним утисцима сместе своје дете у установу чак и ван своје општине становања. Понекима пресудна, за избор установе, буде препорука пријатеља...

2. Да ли родитељи при упису детета у вртић на својој месној заједници имају предност ?

Родитељи молбу за упис детета предају у жељени вртић. Најчешће се тим молбама излази у сусрет. Уколико пак, смештајни капацитети тог вртића не дозвољавају пријем детета, родитељи се упућују у најближи вртић у ком има места.

3. Када је право време за упис детета у вртић / јаслице ?

Право време је онда, када родитељ мора да почне да ради! Наравно ово је шаљиво речено, али на известан начин истинито. Родитељи често нису у прилици да следе савете психолога и других стручњака, већ поступају по "захтевима" реалног живота. Рецепт за "право време" за сву децу не постоји. Идеално је дете унапред припремити на одвајање од родитеља и на колектив. Можда при одлуци о упису детета у вртић/јасле, родитељи треба да избегну 18. месец, трећу и шесту годину, старости детета, јер је то по мишљењу психолога, узраст који носи ризик одвајања.

4. По извршеном упису, након колико времена дете креће у вртић / јаслице ?

Ако је упис детета извршен на званичном конкурсу, који се дешава крајем маја, а по позитивној одлуци комисије, дете остварује право поласка у јасле/вртић од 1.септембра текуће године.

Ако се упис детета дешава након званичног уписа, полазак у вртић следи врло брзо( у тој недељи) наравно по обављеном лекарском прегледу уз прилагање потврде и по уплаћеној аконтацији.

5. Колико је деце, просечно, у групи ?

У јасленој групи обично борави око двадесетак малишана, иако се она у старту формира као већа. Групе у вртићима окупљају при формирању тридесеторо деце, али реалан број најмлађих који их свакодневно попуњавају, је у просеку 20.

6. Потребна документација коју родитељи прилажу при упису детета ?

При упису детета у обданиште родитељ испуњава упитник (који даје основне податке васпитачу о детету), такође потписује уговор на нивоу установе, прилаже лекарску потврду о здравственом стању детета, као и потврду о измиреној аконтацији добијеној у рачуноводству установе где је регулисао начин и износ плаћања.

7. Које лекарске прегледе је потребно обавити пре поласка детета у вртић / јасле ?

Лекарски преглед пре поласка детета у колектив подразумева комплетан систематски преглед, обављен од стране ординирајућег педијатра. Веома је битно том приликом урадити комплетне лабораторијске анализе (крв, урин, столица), као и брис грла, носа,како би се отклонила свака сумња о евентуалном постојању неке инфекције. Само потпуно здраво дете може приступити колективу,а то доказује потврда педијатра коју родитељ даје медицинској сестри у вртићу, при пријему детета.

8. Шта подразумева опрема коју дете доноси у вртић / јасле ?

Опрема зависи од узраста детета и договора са надлежном сестром (јасле) и васпитачем.
У глобалу посматрајући потребну опрему чини: флашица, цуцла, пелене, преобука(јасле)
патикице,преобука...омиљени дететови предмети за које је везано (играчка...)

9. Присуство здравственог особља у вртићу / јасле и њихова улога?

Медицинске сестре педијатријског и васпитачког смера воде бригу о деци јасленог узраста.

О здравственом стању деце у вртићу води бригу медицинска сестра на превентиви. Она обављају систематске прегледе, врше редовну здравствено-хигијенску контролу деце,баве се здравственом едукацијом деце и родитеља, уочавају прве симптоме нарушеног здравља и стручно реагују,обрађују евентуалне повреде...

10. Број систематских прегледа у току једне године?

Обично су то два прегледа у току године. Они имају широки смисао, а пажња на њима се фокусира на мерење телесне тежине и висине, као и на опште здравствено стање детета. Подаци са ових прегледа се уредно евидентирају и показатељ су здравствено-физичког напредовања.

11. Специјалистички прегледи деце (физијатар, стоматолог ...) да ли и како се изводе ?

Ови прегледи се изводе у свим објектима. Бар један пут у години, лекари разних специјалности (педијатар, физијатар, стоматолог),обаве стручан преглед деце из своје области. Ти прегледи су значајни у раном откривању одређених неправилности и њиховом благовременом исправљању.

12. Стручна лица у вртићу (поред васпитача) која се баве децом?

Рад са децом је веома сложен и захтева тимски, стручан рад. Тако се поред васпитача децом баве: медицинске сестре, дијететичари-нутриционисти, педагози, логопеди, сарадници за физичко образовање...

13. Период адаптације детета на установу и колектив ?

У зависности од припреме детета и самог детета период адаптације је индивидуалан и у временском трајању, од пет дана до месец дана.

Улога васпитача и родитеља је у овом периоду подједнако значајна. Од саме спремности родитеља на одвајање од детета, зависи и квалитет адаптације детета. Улога васпитача је важна у начину прихватања детета, успостављању поверења, у индивидуалном приступу детету, као и у сарадњи са родитељима у смислу међусобног усклађивања васпитних поступака и неких специфичности важних за процес адаптације.

Савет родитељима: На време се информишите, припремите и дете и себе на одвајање, остварите квалитетну сарадњу са сестром/васпитачем и наравно имајте поверења у установу у коју остављате дете.

14. Улога дијететичара нутриционисте у вртићу ?


Улога дијететичара-нутриционисте у предшколској установи је да сталну пажњу посвећује правилној и стручно организованој исхрани. Основни задатак му је да доследно примењује Закон о друштвеној исхрани деце предшколског узраста; да задовољи дневне потребе дечијег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама; да спроведе мере које ће спречити да се путем хране у организам унесу патогени микроорганизми и токсичне материје.

15. Број оброка и шта они садрже ?

Деца добијају три оброка: доручак, ужину и ручак који треба да им обезбеде 75% дневних укупних енергетских потреба и 90% дневних потреба у анималним протеинима , минералима и витаминима.

Доручак обично садржи: хлеб, пециво, млеко, млечни производи, јаја...
Ужину чини најчешће: колач-сок, пециво-јогурт, компот-кекс,млечне куване ужине... Ужина се служи између доручка и ручка.
Ручак је најобимнији оброк и састоји се од:чорбе или супе, главног јела са прилогом, салате, воћа или дезерта.

16. Да ли дете добија оброк уколико на исти закасни ?

Дете обавезно мора добити оброк уколико на њега закасни, али га не треба присиљавати на исти уколико родитељ нагласи да је дете јело ван вртића

17. Радно време обданишта ?


Радно време обданишта је од 5,30 -16,30 часова. Свака општина на својој територији има и дежурне вртиће као што су на територији Обреновца објекти "Цицибан "и "Невена" чије је радно време од 5,30 -22 часова.

18. Радно време у дане празника, годишњих одмора – дежурни вртићи ?

Нерадни дани у време државних празника важе за вртиће као и за остале државне установе. Рад у време великих годишњих одмора (летњи) зависи од договора са "Секретаријатом за дечију заштиту". У летњим месецима раде сви објекти на нивоу смањеног обима рада.

19. Поступак уколико родитељ касни по дете ?

Дете свакако остаје под надзором васпитача. Ванредне ситуације увек постоје и толеришу се као такве. Углавном се по упису детета у вртић направи договор, о преузимању детета од стране родитеља,између васпитача и родитеља па тај договор поштују обе стране.

20. Поступак уколико се дете повреди у вртићу ?

Уколико се дете повреди у вртићу поступак је следећи:
Код лакших повреда медицинска сестра на превентиви обради рану. Васпитач обавештава родитеље о начину повређивања детета, при његовом доласку по дете.
Код тежих повреда (лом руке или ноге, дубље повреде које захтевају стручне интервенције) обавештава се сестра на превентиви која процењује тежину повреде, указује прву помоћ(имобилише, зауставља крварење, дезинфикује рану...) и одводи дете у најближи дом здравља.У међувремену васпитач обавештава родитеља и моли га да дође у вртић по дете.По доласку мед.сестра пружа комплетну информаију родитељу и упућује га у даљи, евентуално неопходан здравсттвени третман.

21. Ко сноси одговорност у таквим ситуацијама ?

О повредама насталим у вртићу, обавештава се руководиоц вртића који информацију преноси и директору установе.У зависности од околности под којима се повреда десила одговорност се креће по хијерархији од васпитача до врха и прописују се казнене мере.

22. Да ли родитељи плаћају осигурање у случају повреда детета ?

Ову врсту осигурања плаћа установа, а осигурање дечијих ствари плаћају родитељи уколико то желе и ти износи не улазе у месечну цену вртића.

23. Која је месечна цена вртића / јаслица ?
......

24. Које категорије родитеља остварују попусте при плаћању вртића / јаслица ?

Бесплатан боравак деце у вртићима остварују сл. лица

  • корисници материјалног обезбеђења
  • деца без родитељског старања
  • деца палог или рањеног борца(од I-IV категорије инвалидности) у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године.
  • деца ометена у развоју у складу са Законом о финансијској подршци породици и Правилнику о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
  • деца избеглица, прогнаних и расељених лица уколико иста нису запослена
  • деца рођена као тројке и четворке


Деца рођена као треће и четврто у породици, имају право на смањење за 50% од цене коју би требало платити, а опет и то зависи од прихода по члану породице.

25. Да ли у предшколским установа постоји савет родитеља ?

Савет родитеља је активно укључен у рад вртића. У оквиру сваког вртића одржавају се састанци стручног тима установе и савета родитеља. На њима се размењују мишљења, идеје, предлози, захтеви...Веома често идеје са ових састанака стигну до надлежног врха, па неке и заживе на инсистирање родитеља, а у служби деце.

26. Да ли су додатне активности деце у вртићима везане за стално запослени кадар или за спољне сараднике ?


Додатне активност се углавном ослањају на спољне сараднике, упркос настојањима да оне постану део редовног програма и вођене од стране редовног кадра.

27. Како се бирају додатне активности и начин плаћања ?


Програми додатних активности прво пролазе програмску селекцију стручног тима, а потом се родитељи одлучују за неку од понуђених активности. Најчешће су то страни језици, спорт, плесна школа...Плаћа се на месечном нивоу, непосредно реализатору програма, а у просеку се ти износи крећу од 800 динара па навише.

28. Постојање уговора при упису детета у вртић и шта он садржи ?


Уговором о дневном боравку детета у Предшколској установи регулисане су обавезе даваоца и корисника услуга, као нпр:

  • обавезе корисника о обавештавању Установе о болести детета, о довођењу и одвођењу детета, о начину и роковима плаћања услуга...
  • обавезе даваоца услуга о квалитетном и стручном обављању услуга...


29. Коме се жали родитељ незадовољан начином рада вртића ?

Родитељ незадовољан начином рада у вртићу би требало да се пожали руководиоцу вртића, педагогу, психологу и на крају директору. Све је више родитеља који то раде обрнутим редом.

Наравно жалбе се могу упутити и "Секретаријату за  дечију заштиту"

Извор: 29 питања и одговора везаних за полазак деце у вртиће
Тања Ковачевић у сарадњи са замеником директора Александром Алексићем
ПУ "11. Април", Нови Београд

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.