^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Процес адаптације

Право време је онда, када родитељ мора да почне да ради! Наравно ово је шаљиво речено, али на известан начин истинито. Родитељи често нису у прилици да следе савете психолога и других стручњака, већ поступају по "захтевима" реалног живота. Рецепт за "право време" за сву децу не постоји. Идеално је дете унапред припремити на одвајање од родитеља и на колектив. Можда при одлуци о упису детета у вртић/јасле, родитељи треба да избегну 18. месец, трећу и шесту годину, старости детета, јер је то по мишљењу психолога, узраст који носи ризик одвајања.Процес социјалне адаптације одређује се као активно прилагођавање појединаца условима нове друштвене средине.

Адаптацију деце отежавају многи проблеми. Одвојена од породице, она ступају у једну нову и непознату средину и морају да се прилагођавају на ритам живота који се каткад битно разликује од онога на који су навикла.
Мења им се и статус, јер док су у породици, по правилу, имала привилегован положај, у колективу су јединка у мноштву себи равних с којима се може сарађивати, али и бити у сукобу интереса, што захтева њихово усклађивање.

Осим поменутих, утврђено је да интеграцију у колектив отежавају и следећи узроци:
- презаштићеност у породици (због чега нема иницијативе у активностима с вршњацима)
- аутократска структура породице (због чега је дете повучено и плашљиво)
- недостатак искуства у социјалним контактима с вршњацима
- негативан однос према дечијој игри у породици
- тешкоће у адаптацији нпр, код деце која прелазе из једног вртића у други, из једног дела у други део града, итд
- полазак у вртић на крају предшколског узраста
- неразвијен осећај сопственог индентитета, итд, итд...

Ови, само неки набројани, узроци тешкоћа у адаптацији објашњавају чињеницу да није реткост да се, нарочито млађа деца ступајући у установу нађу у стању стреса:
- узнемире се
- на разне начине протествују против промена
- одбијају храну (губе апетит)
- сан им је поремећен
- јавља се агресија према другима и према себи
- претерано се везују за присутну одраслу особу
- повлаче се у себе

Када код детета приметите неко од ових понашања, не повлачите га због тога из вртића, већ покажите разумевање и потражите узроке.

Уз одговарајући васпитни поступак, деци је каткад потребно и више месеци да се адаптирају у предшколској установи.

То зависи, између осталог, од општих услова живота и рада у установи:
- броја одраслих по детету
- њиховог образовања
- карактеристика личности
- материјалних услова установе

А свакако да зависи и од:
- спремности родитеља да потпомогну процес адаптације
- особина самог детета

Ове особине су врло значајне јер се услед њих јављају велике разлике у погледу прилагодјености новој средини.
Уколико су дечија социјална искуства, пре доласка у установу била богата и разноврсна, адаптација може бити знатно олакшана, исто као што неки непријатни доживљаји (нпр. боравак у болници без родитеља), могу да имају супротан учинак.

Здравље деце је такође значајан чинилац; познато је да здравствено слабија и, уопште, физички осетљивија деца чешће имају адаптационе сметње.
Један од задатака установе је да помогне деци да превазиђу тешкоће које проузрокује излазак из породичне средине, да успоставе одговарјући социоемоционални однос с васпитачем и укључе се у колектив вршњака.
При томе, треба имати у виду да активирање адаптационих механизама код детета не захтева уклањање свега што му представља тешкоћу, већ само олакшавање читавог процеса у оној мери у којој му се може са сигурношћу дати позитивна прогноза.

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.