^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Облици рада са децом

  • целодневни боравак у трајању од 11 часова, у Обреновцу и Баричу;
  • припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у 18 села укључујући и путујући вртић, као и припремне групе у вртићима у послеподневним часовима;
  • две вечерње групе у оквиру 11-о часовног програма.

Деца са сметњама у развоју уписују се у редовне групе, (покушаћемо да обезбедимо простор у коме би се формирала поcебна група).

Потребе породице са трећим дететом решавају се у оквиру укупне популације деце и важећих критеријума.

Ове године Установа ће организовати полудневни предшколски рад (у просторијама школа) у селима: Забрежје, Звечка, Грабовац, Дрен, Љубинић, Вукићевица, Стублине, Трстеница, Пољане, Ратари, Ушће, Дражевац, Јасенак, Конатице као и простору месне заједнице у Скели.

Путујући вртић „Полетарац“, обухватиће децу Кртинске, Младости и Уроваца (прва група) и Ушће (друга група). Сусрети трају, за сваку групу, по  пет пута недељно.

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.