^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Упис у вртић

Ако је упис детета извршен на званичном конкурсу, који се дешава крајем маја, а по позитивној одлуци комисије, дете остварује право поласка у јасле/вртић од 1.септембра текуће године.

Ако се упис детета дешава након званичног уписа, полазак у вртић следи врло брзо( у тој недељи) наравно по обављеном лекарском прегледу уз прилагање потврде и по уплаћеној аконтацији.

 

 

 

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.