^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Невена

Вртић "Невена" почео је да ради 1988. године. Изграђшен је средствима СИЗ-а дечје заштите, а градило га је грађевинско предузеће "Комграп". Површина вртића је 1568,5м2, има дванаест радних соба и двориште површине 6379м2 и фискултурну салу површине 110,30м2. Може да прими 242-оро деце.

Адреса: Краља Милутина 1
телефон: 011 / 8754 - 150

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.