^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Историјат

Из летописа

Подаци говоре да почеци организованог васпитно-образовног рада са предшколском децом из Обреновца датирају од пре сто година. Различито организован у ратним и мирнодопским условима, систем прдешколског васшитања је заджао своју основну, најважнију нит, а то је потпуно уважавање детињства као стање духа на које треба обазриво деловати.

Тако је на заузимању школског одбора и управитеља основне школе у Обреновцу, а по одобрењу министра просвете и црквених послова 31.01.1899. године отворено дечје забавиште у Обреновцу. У забавиште су ишла деца од пет до седам година и било их је 50-оро уписаних.

Као прва помоћ за рад овог забавишта наводи се сума од 2000 динара коју је издвојила обреновачка општина.

Рад се одвијао по програму строго предвиђеном за децу предшколског узраста, који је прописан од стране министарства.

У црквеној архиви Обреновца пронађени су подаци о васпитачу тек за време II светског рата. Тада је са децом радила "забавиља" Оливера Милосављевић, која је тај посао наставила и после ослобођења. Васпитна група је тада бројала 40-оро деце.

Папир господина Андре

Цвајбрикен је имао децу коју је ваљало сачувати од беспослице и шкоде. Мислило се и о малим Палежанима доцније, о њиховом увођењу у све што је добро уз срдачну благост и родитељску нежност.
Док, указом књаза Милоша они не постадоше Обреновчани. Деца су понајвише идентитет једног народа  старија су и заслужнија од имена варошица и званичних докумената.
У архивама је пронађен програм министра Андре Ђоковића.
Фотографије рађене у сепији ће стићи нешто касније. Најважније и најдрагоценије се ипак не може уписати ни снимити.
Тај круг,у који је стао цели век, враћа нас опет на папир господина Андре којим је први пут озваничена брига за најмлађе.
Задивиће нас увек његова свежина!
Министар Андра је 1899. предвидео и компијутере!
И тренутак, када ће нас поново преовладати потреба да се вратимо свом народном духу и кад ћемо се "ношени од источних и западних ветрова" у педагошкој науци, поново вратити себи!
Овом начину васпитавања деце и својој аутентичној љубави према њима.
У две странице, без много "заморавања" читалаца и људи од струке, стао је цео један систем стрпљивости, поступности реда, рада и љубави.
Све оношто је најважније да се сачува у једном народу, његов духовни опстанак, пре свег, запажено је управо у односу према деци.
У "пачјим школама", како им се још увек тепа у појединим селима.
Папир господина Андре, без иједне насукане идеје, на крају овог века, важећи је и за наредни век...
На ту тапију могу да нам долазе нова деца... И нова времена, свакако.

В. Алексић

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.